Privātuma politika

Privātuma politika

SIA “ ALFA METĀLS”  privātuma politika definē kā SIA “ALFA METĀLS” reģ. Nr 40003486004, turpmāk tekstā ALFAMETĀLS izmanto informāciju un kā Jūs, kā ALFAMETĀLS lietotājs,  varat aizsargāt savu konfidencialitāti.

Izmantojot ALFAMETĀLS pakalpojumus, Jūs uzticat mums savu informāciju. Šī privātuma politika ir izstrādāta, lai palīdzētu lietotājam saprast, kādu informāciju mēs apkopojam, kāpēc mēs to darām un kā mēs to izmantojam. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc ceram, ka veltīsiet laiku, lai rūpīgi izlasītu šo dokumentu.

Informācijas pārvaldības, kā arī privātuma un drošības aizsargāšanas iespējas ir pieejamas sadaļā “Lietotāja Profils”.

Jūsu sniegtā informācija tiek izmantota, lai parādītu Jums atbilstošāko reklāmu, palīdzētu Jums sazināties ar cilvēkiem, kā arī nodrošinātu ātrāku un vienkāršāku koplietošanu ar citiem.

1. Apkopotā informācija

ALFAMETĀLS apkopo noteiktu informāciju, lai lietotājiem nodrošinātu labākus pakalpojumus.

1.1. Personas informācija

Reģistrējoties Jums būs jānorāda informācija par sevi:

1.1.1. Vārds

1.1.2. Uzvārds

1.1.3. Dzimšanas datums

1.1.4. e-pasta adrese

1.1.5. Telefona numurs

Informāciju, ko iegūstam, kad lietojat mūsu pakalpojumus. Mēs apkopojam informāciju par to, kādus pakalpojumus jūs izmantojat un kā tos izmantojat. Šāda apkopošana attiecas uz tālāk norādīto informāciju.

1.2. Interneta protokola adrese

ALFAMETĀLS apkopo ar piekļuvi saistītu informāciju

1.2.1. Piekļuves IP adrese

1.2.2. Piekļuves datums un laiks

1.3. Informācija par atrašanās vietu

Kad izmantojat ALFAMETĀLS pakalpojumus, mēs varam apkopot un apstrādāt informāciju par Jūsu faktisko atrašanās vietu. ALFAMETĀLS izmanto atrašanās vietas noteikšanas tehnoloģijas pamatojoties uz IP adresi.

1.4. Maksājumu informācija

Kad veicat ALFAMETĀLS pakalpojumu apmaksu, ALFAMETĀLS var apkopot un apstrādāt informāciju par Jūsu bankas maksājuma kontu, bankas iestādi, telefona numuru. Maksājumu kartes informācija netiek apkopota un apstrādāta.

1.5. Sīkfaili un līdzīgas tehnoloģijas.

Kad apmeklējat kādu ALFAMETĀLS pakalpojumu, mēs (un mūsu partneri) izmantojam dažādas informācijas apkopošanas un uzglabāšanas tehnoloģijas, kas var ietvert sīkfailu vai līdzīgu tehnoloģiju izmantošanu jūsu pārlūkprogrammas vai ierīces identificēšanai. ALFAMETĀLS izmanto šīs tehnoloģijas, lai apkopotu un uzglabātu informāciju reklāmas adresācijas nolūkos.

2. Apkopotās informācijas izmantošana

Informāciju, ko ALFAMETĀLS apkopo no visiem ALFAMETĀLS pakalpojumiem, izmanto, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošos pakalpojumus, lai izstrādātu jaunus pakalpojumus un, lai aizsargātu ALFAMETĀLS lietotājus. Apkopotā informācija tiek arī izmantota, lai piedāvātu ALFAMETĀLS lietotājiem personalizētu saturu un reklāmu.

Visos ALFAMETĀLS pakalpojumos, kuriem nepieciešams ALFAMETĀLS konts, ALFAMETĀLS var izmantot vārdu, uzvārdu un profila vārdu, kurus ALFAMETĀLS lietotājs ir norādījis, reģistrējot savu ALFAMETĀLS profilu.

Kad sazināties ar ALFAMETĀLS, tiek saglabāta Jūsu saziņa, lai palīdzētu Jums atrisināt jebkādas iespējamās problēmas, ar kurām Jūs varētu saskarties. Mēs varam izmantot jūsu e-pasta adresi, lai informētu Jūs par mūsu pakalpojumiem, piemēram, paziņotu par gaidāmajām izmaiņām vai uzlabojumiem.

Informācija, kuru ALFAMETĀLS apkopo, izmantojot sīkfailus un citas tehnoloģijas tiek izmantota, lai uzlabotu lietotāju pieredzi un vispārējo pakalpojumu kvalitāti.

ALFAMETĀLS apstrādā personas informāciju savos serveros, kas atrodas Latvijā.

3. Pārredzamība un izvēle

ALFAMETĀLS mērķis ir skaidri norādīt, kādu informāciju ALFAMETĀLS apkopo, lai lietotājs var veikt pamatotu izvēli par apkopotās informācijas izmantošanu. Varat veikt tālāk norādītās darbības.

3.1. Izmantojot pakalpojumu ALFAMETĀLS profila pārskatu, varat pārskatīt un kontrolēt noteiktu veidu informāciju, kas saistīta ar jūsu ALFAMETĀLS kontu.

3.2. Izmantojot reklāmu iestatījumus zem ALFAMETĀLS profila pārskata, lietotājs var skatīt un rediģēt savas preferences par ALFAMETĀLS tīklā redzamām reklāmām.

Lietotājs savā pārlūkprogrammā var bloķēt visus sīkfailus, tostarp ar ALFAMETĀLS pakalpojumiem saistītos sīkfailus. Tomēr svarīgi ņemt vērā, ka daži ALFAMETĀLS pakalpojumi var nedarboties pareizi, ja atspējosiet sīkfailus.

4. Piekļuve personas informācijai un tās atjaunināšana

Neatkarīgi no tā, kad izmantojat ALFAMETĀLS pakalpojumus, ALFAMETĀLS mērķis ir nodrošināt lietotājam piekļuvi savai personas informācijai. Ja šī informācija nav pareiza, cenšamies to ātri atjaunināt vai dzēst.

ALFAMETĀLS mērķis ir nodrošināt savus pakalpojumus tādā veidā, lai pasargātu informāciju no nejaušas vai ļaunprātīgas iznīcināšanas. Tāpēc pēc informācijas dzēšanas no ALFAMETĀLS pakalpojumiem var paiet zināms laiks, līdz šo datu liekās kopijas tiks izdzēstas no mūsu aktīvajiem serveriem,

4.1. ALFAMETĀLS un lietotāju kopīgotā informācija

4.1.1. Jūs piekrītat, ka visi Jūsu sniegtie dati tiks izmantoti datu apstrādei “ALFAMETĀLS” datu bāzē.

4.1.2. Sadaļā “Lietotāja profils” Jums ir pieejama izvēle, atteikties no datu apstrādes.

4.1.3. Jūsu dati tiks uzglabāti kamēr Jūs izmantojiet ALFAMETĀLS pakalpojumus.

4.1.4. Jums ir tiesības labot un dzēst sniegtos datus, tādā gadījumā dati tiek saglabāti ierobežotu laiku, kāds saprātīgi nepieciešams lai gūtu pārliecību, ka datu labojumu vai dzēšanu nav veikusi trešā persona, kas iespējams prettiesiski ieguvusi piekļuvi e-pastam Jūsu vārdā.

4.1.5. ALFAMETĀLS uzņemas pēc Jūsu pieprasījuma dzēst no Jums iegūtos fizisko personu datus.

4.2. Personu identificējošu datu sniegšana ir priekšnoteikums ALFAMETĀLS pakalpojumu izmantošanai, ievērojot ka e-pasta saturs ir Jūsu īpašums un strīdus gadījumā Jums ir jāspēj pierādīt savas tiesības.

4.2.1. Atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 13.p. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

4.2.2. Lietotājam ir tiesības pieprasīt uzglabāto personas datu kopiju, ierodaties ALFAMETĀLS ofisā un identificējot sevi kā profila īpašnieku. Uzglabātā personas datu informācija tiek sagatavota divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

5. Personas informācijas izdzēšanas un atjaunošanas procedūra

Lietotāja personas dati var tikt dzēsti tālākminētos gadījumos

5.1. Lietotājam ir tiesības pašam izdzēst savus personas datus, veicot profila izdzēšanu sadaļā “Lietotāja Profils”, pieeja profilam tiek bloķēta un informācija par lietotāju tiek izdēsta no ALFAMETĀLS serveriem viena gada laikā.

5.2. Pamatojies uz WEB resursa  ALFAMETĀLS lietošanas noteikumiem, ALFAMETĀLS var izdzēst lietotāja personas datus, veicot profila dzēšanu, tad informācija par lietotāju tiek izdēsta no ALFAMETĀLS serveriem viena gada laikā.

Minētais nogaidīšanas periods nepieciešams, lai nepieļautu nesankcionētu darbību veikšanu no trešajām pusēm, izmantojot lietotāja piekļuves datus.

Punktos 5.1 un 5.2 paredzēto datu glabāšanas laikā lietotājam ir tiesības atjaunot lietotāja profilu, ierodoties ALFAMETĀLS ofisā un identificējoties kā profila īpašniekam. Personas datu atjaunošana tiek veikta ne vēlāk kā divu dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Punktos 5.1 un 5.2 paredzēto datu glabāšanas laikā lietotājam ir tiesības izdzēst lietotāja profilu, ierodoties ALFAMETĀLS ofisā un identificējoties kā profila īpašniekam. Personas datu izdzēšana tiek veikta ne vēlāk kā divu dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

6. ALFAMETĀLS veiktie pasākumi personu informācijas drošības nodrošināšana

ALFAMETĀLS nodrošina sekojošas darbības, lai aizsargātu uzņēmumu ALFAMETĀLS un lietotājus pret nesankcionētu piekļuvi ALFAMETĀLS rīcībā esošajai informācijai, tās grozīšanu, atklāšanu vai iznīcināšanu.

6.1. Tiek veikti tālāk norādītie pasākumi.

6.1.1. šifrēšana izmantojot standartu SSL.

6.1.2. Piekļūstot ALFAMETĀLS kontam, lietotājiem tiek piedāvāta divpakāpju verifikācija.

6.1.3. Lai novērstu neatļautu piekļuvi sistēmām, ALFAMETĀLS pārskata apkopoto informāciju, tās uzglabāšanu un apstrādi, tostarp fiziskās drošības pasākumus.

6.1.4. Personas informācijai var piekļūt tikai ALFAMETĀLS darbinieki, darbu izpildītāji un pārstāvji, kuriem šī informācija ir jāzina, lai to apstrādātu mūsu uzdevumā, un kuriem ir jāievēro stingras līgumā noteiktas konfidencialitātes prasības, un kuriem var tikt piemērots disciplinārs sods vai atlaišana gadījumā, ja viņi neievēro šīs prasības.

 7. Pakalpojumi, uz kuriem attiecas šī konfidencialitātes politika

ALFAMETĀLS konfidencialitātes politika attiecas uz visiem pakalpojumiem, ko piedāvā uzņēmums ALFAMETĀLS, taču politika neattiecas uz pakalpojumiem, kuriem ir atsevišķa konfidencialitātes politika, kas netiek atspoguļota šajā konfidencialitātes politikā.

ALFAMETĀLS konfidencialitātes politika neattiecas uz citu uzņēmumu vai fizisku personu piedāvātiem pakalpojumiem, tostarp produktiem vai vietnēm, kurās var būt ietverti ALFAMETĀLS pakalpojumi, vai citām vietnēm, kas ir saistītas ar ALFAMETĀLS pakalpojumiem. ALFAMETĀLS konfidencialitātes politika neattiecas uz citu uzņēmumu un organizāciju īstenoto kārtību, kuri reklamē ALFAMETĀLS pakalpojumus un, kuri var izmantot sīkfailus, pikseļu tagus un citas tehnoloģijas, lai nosūtītu un piedāvātu atbilstošas reklāmas.

8. Politikas ievērošana un sadarbība ar reglamentējošajām iestādēm

ALFAMETĀLS regulāri pārskata savu atbilstību šai konfidencialitātes politikai. Saņemot oficiālu rakstisku sūdzību vai atbalsta pieprasījumu, mēs sazināsimies ar tās iesniedzēju, lai lemtu par turpmāko rīcību. Lai izmeklētu jebkādas sūdzības par personas informācijas nodošanu, kuras nespējam atrisināt tieši ar konkrēto personu, ALFAMETĀLS sadarbojas ar attiecīgajām reglamentējošajām iestādēm, tostarp vietējām datu aizsardzības iestādēm.

9. Izmaiņas

Šī konfidencialitātes politika var laiku pa laikam mainīties. ALFAMETĀLS neierobežo lietotāju tiesības saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku bez lietotāja nepārprotamas piekrišanas. Visas konfidencialitātes politikas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā, un, ja tās būs būtiskas, tiks sniegts īpašs paziņojums (tostarp attiecībā uz noteiktiem pakalpojumiem, paziņojums par konfidencialitātes politikas izmaiņām tiks nosūtīts uz e-pastu).